Kontakt informasjon

Leder: Line Yttervik Jenssen 95 08 60 89 e-post
       
Nestleder: Cathrine Buck Jensen 90 05 22 94 e-post
       
Øk. Ansvarlig: Hanne Strøm 97 19 33 04 e-post
       
Styremedlem: Anne Line Rørtveit 90 97 85 60 e-post
       
Styremedlem: Siv Leirhol 99 41 23 86 e-post